• Selecció de recursos per a l'aprenentatge d'idiomes

ShareThis

CURSOS

 

Aula virtual de Χείρων: Cursos realitzats amb la plataforma moodle.

Curs de llengua grega. En castellà. 
Curso de griego antiguo: Wiki realitzada pel professor Juan Guillén Serrano.Griegoweb: Lloc web realitzat pel professor Álvaro Ortolá, amb un curs introductori i recursos de la llengua i la cultura grega.
RECURSOS

Alfabet: És una aplicació feta en CLIC pensada per facilitar l'aprenentatge de l'alfabet grec als alumnes de batxillerat.

Ancient Greek Tutorials: Grup de recursos desenvolupats per la Universitat de Berkeley. Molt interessant la guia de pronúncia i els exercicis. En anglès.
Apuntes, textos y material didáctico para lengua griega y su literatura :  
Lloc web personal de Juan Francisco Martos (Universidad de 
Málaga) amb materials en PDF de llengua i literatura gregues.
Portal de cultura clàssica llatina i grega.

Electra: Lloc web realitzat pel grup ELECTRA del Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona. Amb recursos imprescindibles.
Gramàtica Grega amb exercicis interactius realitzat per Luis M. Orbaneja.

Greek Grammar on the web: Realitzat pel professor Marc Huys, de la Universitat Catòlica de Lovaina, amb una bona selecció d'enllaços comentada sobre el grec antic. En anglès.
Lloc web amb recursos del món clàssic per a estudiants de batxillerat.
Senzill lèxic grec.
Léxico Griego-Castellano: Senzill lèxic realitzat pel professor Ángel Luís Gallego. En castellà.

La versió online del conegut diccionari grec-anglès, anglès-grec. 

Recursos grecs adients per a 2n de Batxillerat.
Lisias y Eufileto: Bloc del Departament de grec de l'I.E.S Diego de Pravés. Amb recursos adients per a 2n de Batxillerat. En castellà.
Recull de textos grecs.
Perseus Collection: Imprescindible recull de textos grecs. De cada paraula es fa un anàlisi morfològic i enllaça amb el seu significat en anglès.
Recursos de Cultura i llengües clàssiques.
Proyecto Palladium: Projecte depenent del Ministeri d'Educació. Amb una gran quantitat de recursos de Cultura i llengües clàssiques.

Llistat de recursos de filologia clàssica.

Recursos en red para filologia clásica: Llistat de recursos realitzat pel Departament de Filologia Clàssica de la Universitat de Salamanca.
El Diccionari Bailly Grec-Français en línia.
Tabularium: El conegut diccionari Bailly Grec-Français, ara en línia!
e-Biblio