• Selecció de recursos per a l'aprenentatge d'idiomes

ShareThis

CURSOS

Llistat de cursos i recursos de tots els nivells de català.
Aprendre català:  
Llistat de cursos i recursos de tots els nivells de català, realitzat per la Generalitat de Catalunya.
Cercadors dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística
CPNL:
Cercador dels cursos de català realitzats pel Consorci per a la Normalització Lingüística.

Diferents cursos amb tots els nivells de català.
Cursos d'autoaprenentatge
Diferents cursos amb tots els nivells, inclosos els més bàsics, per a estrangers.
Exercicis sobre sintaxi, morfologia, ortografia i lèxic català.
GEX
Conté quatre blocs d'exercicis sobre: sintaxi, morfologia, ortografia i lèxic. Requereix baixar-se un programa al teu ordinador.RECURSOSCercador de recursos de Llengua Catalana.
Cercat
Cercador de recursos de Llengua Catalana.

 

Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.
DIEC2
Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.


Llistat de diccionaris.
Diccionaris i enciclopèdies online
Pàgina de delicio-us realitzat per la Biblioteca de la Universitat de Barcelona.
Els sons del català:  
Espai web que conté un conjunt de recursos i materials per facilitar l'aprenentatge de la fonètica i fonologia catalanes. 
Llibre d'estil lingüístic-UPC
Realitzat per el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. S'hi tracten qüestions de gramàtica, estil, tipografia i models de documents administratius.
Hiperenciclopèdia, diccionari normatiu...
Grup Enciclopèdia Catalana
Amb la Hiperenciclopèdia, diccionari normatiu, diccionari enciclopèdic, diccionari multilingüe...
Recursos adreçats a universitaris. Molt interessants les guies de conversa.
Pàgina de la Direcció General de Política Lingüística.
Web de la Llengua Catalana
Pàgina de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Etiquetas:

e-Biblio